ไม่มีชื่อ


ไม่มีชื่อ

โพสต์21 ธ.ค. 2563 07:20โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โพสต์21 ธ.ค. 2563 07:17โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2563 07:19 ]

https://www.facebook.com/215682651789889/photos/a.2260694377288696/4172585329432915/

2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเทิดพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่านวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้ลูกเสือ ยุวกาชาด ได้แสดงออกซึ่งความสามัคคี มีระเบียบวินัย จงภักดีต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมี นายปรวีย์ ฟองมูล รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ประธานพิธีถวายพวงมาลา ถวายบังคม และกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทั้งนี้มี ผู้กำกับลูกเสือ บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ และ ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จิตอาสา เป็นลำดับสุดท้าย

ฺBig Cleaning ก่อนเปิดเรียน

โพสต์30 พ.ย. 2563 01:41โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎

https://www.facebook.com/215682651789889/photos/a.2260694377288696/4166731943351587/
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ในการดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยรอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ทางโรงเรียนฯ จึงขอขอบพระคุณมายัง เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี มา ณ โอกาสนี้

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์30 พ.ย. 2563 01:27โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2563 01:42 ]

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนายสมบัติ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมรับฟันโยบาย จากผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนร่วมกัน รวมทั้งร่วมรับฟัง ข้อคิดเห็นอื่นๆ จากผู้ปกครอง โดยการจัดกิจกรรมได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

นคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:54โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2563 01:30 ]

    
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ร่วมประกอบพิธีเนื่อง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดง ความจงรักภักดี โดยในกิจกรรมมีพิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะและประธานกล่าวน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน

แข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:51โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎

   
วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม 2562 โรงเรียนตลาดคลอง16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในกิจกรรมมีการแข่งขัน กีฬาหลากหลายประเภทเช่น ฟุตบอล เปตอง กีฑา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับความสนุกสนาน ร่วมเชียร์และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ตระหนักในความสำคัญของ กีฬาและการออกกำลังกาย รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:47โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎

    
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายสมบัติ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมรับฟังนโยบายโรงเรียนจากผู้อำนวยการ เพื่อจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนร่วมกัน ณ หอประชุม โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

1-7 of 7