ฺBig Cleaning ก่อนเปิดเรียน

โพสต์30 พ.ย. 2563 01:41โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎
https://www.facebook.com/215682651789889/photos/a.2260694377288696/4166731943351587/
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ในการดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยรอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ทางโรงเรียนฯ จึงขอขอบพระคุณมายัง เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี มา ณ โอกาสนี้
Comments