ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:47โดยโรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎
    
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายสมบัติ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมรับฟังนโยบายโรงเรียนจากผู้อำนวยการ เพื่อจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนร่วมกัน ณ หอประชุม โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)