โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1หมู่ 1 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราเบอร์โทร. 038-585113