https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-16-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8-215682651789889/photos/pcb.4256927020998745/4256921994332581/


รอบรั้วตลาดคลอง 16

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 21 ธ.ค. 2563 07:20 โดย โรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
  ส่ง 21 ธ.ค. 2563 07:19 โดย โรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎
 • ฺBig Cleaning ก่อนเปิดเรียน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ในการดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยรอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2563 01:41 โดย โรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎
 • ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำป ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2563 01:42 โดย โรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎
 • นคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ร่วมประกอบพิธีเนื่อง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2563 01:30 โดย โรงเรียน ตลาดคลอง16 ‎(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)‎
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวไทยรัฐ